Tilbagebetalings politik

Forbrugere, dvs. enhver person, der handler til formål, der helt eller hovedsageligt er uden for den enkeltes handel, forretning, håndværk eller erhverv, har ret til at annullere enhver kontrakt på følgende betingelser:

A. Instruktioner for aflysning

Ret til at annullere

Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for fjorten dage uden at angive nogen grund.

Fortrydelsesfristen udløber efter 14 dage fra den dag, hvor du erhverver eller en anden tredjemand end transportøren og angivet af dig erhverver fysisk besiddelse af varerne.

For at udøve retten til at annullere skal du informere os (Garden Paradise Seeds Ltd., 23 Windmill Court, A91RDD7 Dundalk, Irland, tlf .: +353 089 948 6486, E-Mail: service@gardenparadiseseeds.com) om din beslutning om at annullere denne kontrakt ved en klar erklæring (f.eks. et brev sendt med posten, fax eller e-mail). Du kan bruge den vedhæftede annulleringsformular, men det er ikke obligatorisk.

For at overholde aflysningsfristen er det tilstrækkeligt, at du sender din meddelelse om din udøvelse af retten til at annullere, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Effekter af annullering

Hvis du annullerer denne kontrakt, refunderer vi dig alle betalinger modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (undtagen de ekstra omkostninger, der opstår, hvis du vælger en anden leveringstype end den billigste type standardlevering, der tilbydes af os) uden unødig forsinkelse og senest fjorten dage efter den dag, hvor vi er informeret om din beslutning om at annullere denne kontrakt. Vi kan foretage et fradrag fra refusionen for værditab for eventuelle leverede varer, hvis tabet er et resultat af unødig håndtering af dig. Vi foretager refusionen ved hjælp af de samme betalingsmidler, som du brugte til den første transaktion, medmindre du udtrykkeligt har aftalt andet. Under alle omstændigheder vil du ikke blive pålagt gebyrer som følge af refusionen. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller du har fremlagt bevis for at have sendt varen tilbage, alt efter hvad der er tidligst.

Du skal sende varerne tilbage eller aflevere dem til os uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest fjorten dage fra den dag, du meddeler din annullering fra denne kontrakt til os. Fristen er overholdt, hvis du sender varerne tilbage inden perioden på 14 dage er udløbet.

Du afholder de direkte omkostninger ved returnering af varerne.

Du er kun ansvarlig for enhver formindsket værdi af varerne som følge af håndteringen, bortset fra hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og funktion

B. Fortrydelsesformular

Hvis du ønsker at annullere denne kontrakt, skal du udfylde og indsende denne formular.

Garden Paradise Seeds Ltd.
23 Windmill Court
A91RDD7 Dundalk
Irland
E-Mail: service@gardenparadiseseeds.com

Jeg/Vi (*) giver hermed besked om, at jeg/Vi (*) annullerer min/vores (*) salgskontrakt af følgende varer (*)/for levering af følgende service (*), p>

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Bestilt den (*) ____________ / modtaget den (*) __________________

________________________________________________________
Navn på forbruger (e)

________________________________________________________
Adresse til forbruger (e)

________________________________________________________
Forbruger (s) underskrift (kun hvis denne formular meddeles på papir)

_________________________
Dato

(*) Slet efter behov