Refusionspolitik
Få 20% rabat! arrow_drop_up
Skip til indhold

★ 30 DAY GERM GURANTEE ★ HIGH QUALITY SEEDS ★

★ FREE SHIPPING FROM 45€ ★ DHL WORLDWIDE DELIVERY ★

Garden Paradise Seeds

Refusionspolitik

Forbrugere, dvs. enhver person, der handler til formål, der helt eller hovedsageligt ligger uden for denne persons handel, forretning, håndværk eller erhverv, er berettiget til at annullere enhver kontrakt på følgende betingelser:

A. Vejledning til annullering

Fortrydelsesret

Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for fjorten dage uden at angive nogen grund.

Fortrydelsesfristen udløber efter 14 dage fra den dag, hvor du erhverver, eller en anden tredjepart end transportøren og angivet af dig, erhverver fysisk besiddelse af varerne.

For at udøve retten til at annullere, skal du informere os (Garden Paradise Seeds Ltd., 23 Windmill Court, A91RDD7 Dundalk, Irland, Tlf.: +353 089 948 6486, E-Mail: service@gardenparadiseseeds.com) om din beslutning om at annullere denne kontrakt med en klar erklæring (f.eks. et brev sendt med post, fax eller e-mail). Du kan bruge den vedhæftede modelfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender din meddelelse vedrørende din udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Effekter af annullering

Hvis du annullerer denne kontrakt, refunderer vi dig alle betalinger modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (bortset fra de ekstra omkostninger, der opstår, hvis du vælger en anden type levering end den billigste type standardlevering, der tilbydes af os) uden unødig forsinkelse og senest fjorten dage efter den dag, hvor vi er informeret om din beslutning om at annullere denne kontrakt. Vi kan foretage et fradrag i refusionen for værditab på de leverede varer, hvis tabet skyldes unødvendig håndtering fra din side. Vi vil foretage tilbagebetalingen med samme betalingsmiddel, som du brugte til den første transaktion, medmindre du udtrykkeligt har aftalt andet. Under alle omstændigheder vil du ikke blive pålagt gebyrer som følge af tilbagebetalingen. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt bevis for at have sendt varerne tilbage, alt efter hvad der er tidligst.

Du skal sende varerne tilbage eller aflevere dem til os uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dag, hvor du meddeler os din opsigelse fra denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du sender varerne tilbage inden fristen på 14 dage er udløbet.

Du afholder de direkte omkostninger ved at returnere varerne.

Du hæfter kun for eventuel forringet værdi af varerne som følge af anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion

B. Fortrydelsesformular

Hvis du ønsker at annullere denne kontrakt, bedes du udfylde og indsende denne formular.

Garden Paradise Seeds Ltd.
23 Windmill Court
A91RDD7 Dundalk
Irland
E-mail: service@gardenparadiseseeds.com

Jeg/Vi (*) giver hermed meddelelse om, at jeg/vi (*) annullerer min/vores (*) salgskontrakt for følgende varer (*) /for levering af følgende service (*), p>

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Bestilt den (*) ____________ / modtaget den (*) __________________

________________________________________________________________
Navn på forbruger(e)

_____________________________________________________________________
Adresse på forbruger(e)

_____________________________________________________________________
Underskrift af forbruger(e) (kun hvis denne formular meddeles på papir)

_____________________________________
Dato

(*) Slet efter behov