Leveringspolitik
Få 20% rabat! arrow_drop_up
Skip til indhold

★ 30 DAY GERM GURANTEE ★ HIGH QUALITY SEEDS ★

★ FREE SHIPPING FROM 45€ ★ DHL WORLDWIDE DELIVERY ★

Garden Paradise Seeds

Leveringspolitik

Forsendelses- og leveringsbetingelser

1.1 Skulle det anviste transportfirma returnere varerne til Sælger, fordi levering til Kunden ikke var mulig, afholder Kunden omkostningerne for den mislykkede forsendelse. Dette gælder ikke, hvis Kunden hermed gør brug af sin fortrydelsesret, eller hvis han/hun midlertidigt er blevet forhindret i at modtage den tilbudte ydelse, medmindre Sælger i rimelig tid i forvejen har underrettet Kunden om ydelsen. p>

1.2 Risikoen for hændelig ødelæggelse og hændelig forringelse af de solgte varer skal i princippet overgå til Kunden ved levering af varerne til Kunden eller til en autoriseret modtager. Hvis Kunden optræder som iværksætter, overføres risikoen for hændelig ødelæggelse og hændelig forringelse i tilfælde af salg ved forsendelse ved levering af varerne til en kvalificeret transportperson på Sælgers forretningssted.

1.3 Sælger forbeholder sig retten til at fortryde kontrakten i tilfælde af ukorrekt eller ukorrekt selvforsyning. Dette gælder kun, hvis Sælger ikke er ansvarlig for den manglende levering, og hvis han har indgået en konkret afdækningsforretning med leverandøren. Sælger skal gøre alle rimelige bestræbelser på at skaffe varerne. I tilfælde af manglende eller delvis tilgængelighed af varerne skal han straks informere Kunden og give ham omgående modydelse.