הודעה משפטית

Garden Paradise Seeds Limited
23 טחנת רוח בית המשפט
A91RDD7 Dundalk
אירלנד

דואר אלקטרוני: legal@gardenparadiseseeds.com

מנכ"ל: Volkan Özkesici


חברה הרשומה באירלנד, דבלין.
מס 'חברה 682514
מע"מ: IE3726900PH

הפלטפורמה של ועדת האיחוד האירופי לפתרון סכסוכים מקוונים: ועדת האיחוד האירופי

חבר ביוזמת "הוגנות בקמעונאות". מידע נוסף: הוגנות בקמעונאות

חבר ב- "שותף הפרויקט C02 נטרול". מידע נוסף: PLANT-MY-TREE®