Terugbetalingsbeleid
Ontvang 20% korting! arrow_drop_up
Meteen naar de content

★ 30 DAY GERM GURANTEE ★ HIGH QUALITY SEEDS ★

★ FREE SHIPPING FROM 45€ ★ DHL WORLDWIDE DELIVERY ★

Garden Paradise Seeds

Terugbetalingsbeleid

Consumenten, d.w.z. elke persoon die handelt voor doeleinden die geheel of hoofdzakelijk buiten het handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroep van die persoon vallen, hebben het recht om een ​​contract te annuleren onder de volgende voorwaarden:

A. Instructies voor annulering

Recht om te annuleren

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te annuleren.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen vanaf de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, anders dan de vervoerder, het fysieke bezit van de goederen verkrijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Garden Paradise Seeds Ltd., 23 Windmill Court, A91RDD7 Dundalk, Ierland, tel.: +353 089 948 6486, e-mail: service@gardenparadiseseeds.com) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te annuleren door een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail). U kunt gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn te halen, volstaat het dat u uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van annulering

Als u dit contract annuleert, zullen wij u alle betalingen terugbetalen die we van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (behalve de extra kosten die ontstaan ​​als u een ander type levering kiest dan de goedkoopste standaard levering aangeboden door ons) zonder onnodige vertraging en niet later dan veertien dagen na de dag waarop we op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te annuleren. We kunnen een aftrek doen op de vergoeding voor waardeverlies van geleverde goederen, als het verlies het gevolg is van onnodige behandeling door u. We zullen de terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen. In ieder geval zijn er voor u geen kosten verbonden aan de vergoeding. We kunnen wachten met terugbetaling totdat we de goederen hebben teruggekregen of u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U moet de goederen terugsturen of aan ons overhandigen zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons uw herroeping van dit contract meedeelt. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

U draagt ​​de directe kosten van het retourneren van de goederen.

U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen als gevolg van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen

B. Annuleringsformulier

Als je dit contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en verzend het.

Garden Paradise Seeds Ltd.
23 Windmill Court
A91RDD7 Dundalk
Ierland
E-mail: service@gardenparadiseseeds.com

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) mijn/onze (*) verkoopovereenkomst van de volgende goederen (*)/voor de levering van de volgende dienst (*) annuleer, p>

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*) ____________ / ontvangen op (*) __________________

_________________________________________________________
Naam van de consument(en)

_________________________________________________________
Adres van de consument(en)

_________________________________________________________
Handtekening van de consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt aangemeld)

_________________________
Datum

(*) Verwijder indien van toepassing