Rättsligt meddelande

Garden Paradise Seeds Limited
23 Windmill Court 
A91RDD7 Dundalk
Irland
 
E-post: service@gardenparadiseseeds.com

Regissör: Volkan Özkesici 
Företag registrerat i Irland, Dublin.
Företagsnummer 682514
moms: IE3726900PH

EU-kommissionens plattform för onlinetvistlösning: EU-kommissionen

Medlem i initiativet "Fairness in Retail". Mer information: Fairness In Retail

Medlem av "Project Partner C02 Neutralization". Mer information: PLANT-MY-TREE®