Återbetalningspolicy
Få 20% rabatt! arrow_drop_up
Gå vidare till innehåll

★ 30 DAY GERM GURANTEE ★ HIGH QUALITY SEEDS ★

★ FREE SHIPPING FROM 45€ ★ DHL WORLDWIDE DELIVERY ★

Garden Paradise Seeds

Återbetalningspolicy

Konsumenter, d.v.s. varje individ som agerar för ändamål som helt eller huvudsakligen ligger utanför denna individs handel, affär, hantverk eller yrke, har rätt att häva ett avtal på följande villkor:

A. Instruktioner för avbokning

Ångerrätt

Du har rätt att säga upp detta avtal inom fjorton dagar utan att ange någon anledning.

Ångerfristen kommer att löpa ut efter 14 dagar från den dag då du förvärvar, eller en tredje part annan än transportören och som du angett förvärvar, fysisk besittning av varorna.

För att utöva rätten att avbryta måste du informera oss (Garden Paradise Seeds Ltd., 23 Windmill Court, A91RDD7 Dundalk, Irland, tel.: +353 089 948 6486, e-post: service@gardenparadiseseeds.com) om ditt beslut att säga upp detta avtal genom ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev skickat per post, fax eller e-post). Du kan använda det bifogade avbokningsformuläret, men det är inte obligatoriskt.

För att klara avbokningsfristen räcker det att du skickar din kommunikation angående din utövande av ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.

Effekter av uppsägning

Om du säger upp det här avtalet kommer vi att ersätta dig alla betalningar som tagits emot från dig, inklusive kostnaderna för leverans (förutom de tilläggskostnader som uppstår om du väljer en annan typ av leverans än den billigaste typen av standardleverans som erbjuds av oss) utan onödigt dröjsmål och senast fjorton dagar efter den dag då vi informerades om ditt beslut att säga upp detta avtal. Vi kan göra ett avdrag från ersättningen för värdeförlust på alla levererade varor, om förlusten är resultatet av onödig hantering av dig. Vi kommer att göra återbetalningen med samma betalningsmedel som du använde för den första transaktionen, om du inte uttryckligen har kommit överens om något annat. I vilket fall som helst kommer du inte att ta på dig några avgifter till följd av återbetalningen. Vi kan hålla inne återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har tillhandahållit bevis för att ha skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som är tidigast.

Du ska skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till oss utan onödigt dröjsmål och i alla händelser senast fjorton dagar från den dag då du meddelade oss din uppsägning från detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka varorna innan perioden på 14 dagar har gått ut.

Du kommer att stå för den direkta kostnaden för att returnera varorna.

Du är endast ansvarig för eventuellt försämrat värde av varorna till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion

B. Uppsägningsformulär

Om du vill säga upp det här kontraktet, fyll i och skicka in det här formuläret.

Garden Paradise Seeds Ltd.
23 Windmill Court
A91RDD7 Dundalk
Irland
E-post: service@gardenparadiseseeds.com

Jag/vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) säger upp mitt/vårt (*) köpeavtal om följande varor (*) /för tillhandahållande av följande tjänst (*), p>

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Beställdes den (*) ____________ / mottogs den (*) __________________

________________________________________________________________
Konsument(er) namn

________________________________________________________________
Konsument(er) adress

________________________________________________________________
Konsument(ers) underskrift (endast om detta formulär meddelas på papper)

_____________________________________
Datum

(*) Ta bort vid behov